موتور ژنراتورهای گازسوز (Gas Engine)

موتور ژنراتورهای گازسوز (Gas Engine)


نظر به فعالیت گسترده این شرکت در تامین قطعات و لوازم یدکی انواع تجهیزات نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی و تجهیزات حوزه صنعت برق، در حال حاضر امکان تامین قطعات و لوازم یدکی انواع موتور ژنراتورهای گازسوز (Gas Engine) به شرح برندهای زیر، نیز فراهم آمده ست.

         MTU® Gas Engines

         MAN® Gas Engines

      CATERPILLAR® Gas Engines

        WAUKESHA® Gas Engines

     MWM/DEUTZ® Gas Engines

       PERKINS® Gas Engines

        ROLLS ROYCE® Gas Engines

        SHENGLI® Gas Engines