اعضا هیات مدیره

اعضا هیات مدیرهرئیس هیأت مدیره:

نام و نام خانوادگی: سید حسن رهنمایی راه چمندی


سال تولد : 1350

سوابق تحصیلی:
- کارشناسی ارشد مهندسی نباتات کشاورزی

سوابق کاری:
1.  از سال 1374 الی 1376 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل کشت و صنعت فلاحت
2.  از سال 1376 الی 1377 نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشت و صنعت بنی الحسین
3.  از سال 1377 الی 1379 بخشدار قصر قند
4.  از سال 1379 الی 1381 فرماندار نیک شهر و عضو هیئت مدیره کشت و صنعت گوهر کوه
5.  از سال 1381 الی 1383 فرماندار خاش و مشاور اقتصادی رئیس سازمان زندان های کشور
6.  از سال 1383 الی 1385 فرماندار ایرانشهر
7.  از سال 1385 الی 1389 مدیریت بازرگانی شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق
8.  از سال 1389 الی 1395 مدیر عامل شرکت بازرگانی پویا اتحاد شرق
 
 
 
 
 

نائب رئیس هیأت مدیره:نام و نام خانوادگی: محسن حکاک صادقی

سال تولد: 1346

سوابق تحصیلی:
- کارشناسی فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد فارغ التحصیل سال 1371
- کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم بهره وری) فارغ التحصیل سال 1377
- دکترا مدیریت کسب و کار(استراتژیک)DBA فارغ التحصیل سال 1393
 
سوابق کاری:
1.از سال 72 لغایت 89 شاغل در صنعت برق خراسان (نیروگاه توس-شرکت برق منطقه ای خراسان و شرکت توزیع برق مشهد) با سمت های کارشناس، مدیر، معاون شرکت
2. از سال 89 تاکنون عضو هیأت مدیره شرکت بهینه سازان توس
3. از خرداد ماه 91 تاکنون مدیر عامل شرکت تأمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان
4. از سال 79 لغایت 85 رئیس و عضو هیأت مدیره تعاونی مصرف کارکنان صنعت برق خراسان
5. از سال 84 تاکنون عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان صنعت برق خراسان
6. از سال 83 تاکنون رئیس هیأت مدیره مرکز جامع سالمندان سلامتی
7. از سال 85 تاکنون رئیس هیأت مدیره خیریه حمایت از کودکان کاشت حلزون
8. از سال 86 لغایت 88 تدریس در دانشگاه صنعت آب و برق شاخه خراسان
 
 
 
 
 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره:                                                                                                                نام و نام خانوادگی: محمدجواد حسینی مقدم

سال تولد: 1361


سوابق تحصیلی:
-کارشناسی مهندسی بهره برداری نیروگاه از دانشکده صنعت آب و برق خراسان                                                            
- کارشناسی ارشد انرژی از دانشکده صنعت آب و برق اصفهان


سوابق کاری:

1-عضو هیئت مدیره شرکت انرژی­ های تجدیدپذیر خراسان

2-عضو هیئت مدیره شرکت احداث و راه اندازی تاسیسات انرژی آتیه سناباد 

3-مدیر عامل شرکت بازرگانی آتیه گستر سناباد

4-معاون برنامه­ ریزی و توسعه هلدینگ انرژی تامین آتیه خراسان

5-دبیر کمیته کسب وکارگروه شرکت های تامین آتیه

6-مدیر درآمدهای غیرعملیاتی (تعمیرات و ساخت قطعات نیروگاهی) نیروگاه مشهد

7-مدیر پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی افق زاهدان

8-مسئول تامین نیروی متخصص 6 تعمیرات اساسی نیروگاه فردوسی در سال های93 و 94 و 95

9-مشاور طرح نیروگاه زباله سوز تل سیاه

10-مسئول نصب نیروگاه 5 مگاواتی سمیرم اصفهان

11-مسئول نصب نیروگاه 7 مگاواتی همدان

12-مشاور امور بورس انرژی کارگزاری فارابی (کارگزاری الف)

13-مدیر امور اداری نیروگاه مشهد

14-سرپرست امور بهره ­برداری(هم­زمان با مدیریت امور شیمی) نیروگاه مشهد

15-مدیر امورشیمی نیروگاه مشهد

16-رئیس گروه مهندسی نیروگاه مشهد

17-مهندس شیفت بهره ­برداری نیروگاه مشهد (4 واحد گازی و 4 واحد بخاری)